جاودان: خبر، تحلیل و دیدگاه | Jawedan: News, Analysis and Opinions

Fri03272015

Last update09:25:58

نشریه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی «جاودان»

نگارنده: احمد سعیدی
1394-01-05-21-42-08
نمی دانم انسان امروزي آن هم در قرن بیست و یک در کشور من غرق در مصيبت هاست بخاطر اين كه بي عدالت و خودخواه و فزون طلب شده است آنچه را كه براي خود مي خواهد براي ديگران نمي خواهد. خود را ...
نگارنده: محمد عارف منصوری
1394-01-05-21-17-56
دانشمندان بر اين باورند كه، انسان داراى استعداد ها، قابليت ها، امكانات، و گرايشات متفاوت عقلى، عاطفى و غريزى ايست كه زير ساخت و تهداب شخصيت او را شكل داده به او دستور ميدهد، چگونه...
نگارنده: داکتر همت فاریابی
1394-01-04-22-40-18
اما من چند باریکه اظهارات جناب علومی صاحب وزیر داخله مملکت و همچنان صحبت جنرال صاحب ظاهر را به نسبت نقش پولیس های حاضر در جریان قتل و سوزاندن فرخنده را شنیدم که قناعت مرا فراهم نکرد....
نگارنده: محمد عالم افتخار
1394-01-04-20-07-36
دختر خانمی مؤمنه و محجبه و تحصیلکرده که به سایقه ایمان و عقیده اش به زیارت رفته بوده است؛ به ناگهان در دام یک توطئه شوم بی سابقه و مرموز می افتد که پرده نخست آن توسط باصطلاح مجاوران...
نگارنده: رسول پویان
1393-12-29-09-43-11
یاد روزگاران قدیم بخیر که در آستانۀ نوروز جشن و سرور، میله و سرگرمی های باستانی و فرهنگی در فضای امن و آرام دامن می گسترانید. شب چهارشنبه سوری از روی آتش می پریدیم. در شوخیهای قاشقزنی...
نگارنده: رسول پويان
1393-12-26-20-25-26
طالبان عوض رسيدگي به امور اساسي و زيربنايی روز به روز بر شدت استبداد، اختناق و قيودات جانکاه در جامعه مي‏افزايند و سياست خشونت، تعصب، تبعيض و مداخلات بي‏جاي خود را در تمام زواياي زندگي...
نگارنده: دوکتور نوید پارسا
-q-q-q-
غنی منحیث یک پشتونیست که زوال پیهم(طبق تعبیر انورالحق احدی) نفوذ و نفوس پشتون ها را شاهد می باشد می خواهد طبق آرزوی خود عظمت دوباره و تسلط پشتونیسم را احیاء کند وی مانند سلف خود کرزی...
نگارنده: احمد سعیدی
1393-12-19-21-16-06
ابعاد صلح وابسته به ابعاد جنگ وخشونت است اگر جنگ بعد داخلی داشته باشد صلح هم با جناح های داخلی قابل دستیابی است واگر پهلو های منطقوی داشته باشد باید همان عناصر در صلح شریک باشند به...
نگارنده: محمد عالم افتخار
--lr---lr
یکی از مسایل کلیدی که “باعث” شد پس از نیمه دوم قرن چهارم هجری؛ مکتب کلامی «اشعری» در عالم اسلام ظهور کند و بالاخره با حمایت دم و دستگاه های قدرت حاکمه و با تکیه بر جهل ناگزیر توده های...
نگارنده: رسول پويان
1393-12-19-20-37-49
مردم ما وحشت و خشونت طالبان را با گوشت و پوست خود لمس، احساس و درک کرده اند. از خون پاک قربانيان بی دفاع در وجب وجب خاک ميهن لاله های خونينی دميده که پيام اين ظلم و ستمگری را به نسل...
Back Home